Msm Schildklier  thumbnail

Msm Schildklier

Published Feb 24, 23
10 min read

Maca Schildklier

All deze factoren zijn de laatste jaren toegenomen. Op drie daarvan wil ik hier kort ingaan: 1. Tekort aan grondstoffen voor de aanmaak van schildklierhormoon. Dat was in de geschiedenis van de mens altijd al de meest beperkende factor. Alles wat de schildklier nodig heeft komt voor in voeding uit de zee.

Nederland ligt aan zee, maar heeft een lage visconsumptie en weinig jodium in de grond. Het bijzondere is dat de belangrijkste bron van jodium voor veel mensen momenteel brood is, waar het van nature niet in zit. Omdat het belang van jodium al langer bekend is en tekorten vaak voorkwamen, werd het in Nederland 1942 verplicht om gejodeerd zout of broodzout toe te voegen aan brood (inmiddels weer afgeschaft).

Ook aan andere belangrijke voedingstoffen voor een optimale schildklier werking zoals vitamine A, selenium en eiwitten hebben we tekort. Hier komt bij dat gluten in brood juist slecht zijn voor de schildklier en de ziekte van Hashimotos kunnen veroorzaken (huiduitslag schildklier). Een te veel aan koolhydraten (brood en koolhydraten vormen momenteel de basis voor onze voeding) en de daarmee gepaard gaande schommelingen van bloedsuiker zijn een andere bron van schildklierproblemen die door voeding wordt veroorzaakt.

Je kunt echter ook slank zijn en met name psychische klachten hebben. Niemand die dan naar de schildklier kijkt. Schildklierhormonen spelen in alle fases van ons leven een belangrijke rol in het optimaal functioneren van onze hersenen, maar de grootste kwetsbaarheid voor een disbalans en zelfs voor kleine schommelingen ligt juist in de beginfase van de ontwikkeling van de hersenen in de buik van de moeder.Tijdens de zwangerschap, met name in de eerste fase als de schildklier van het kind nog niet is ontwikkeld, moet de moeder voor de schildklierhormonen zorgen die de embryo/foetus voor de ontwikkeling nodig heeft. De schildklierfunctie van de moeder verandert in deze fase sterk. Zowel de moeder als de foetus hebben een verhoogde behoefte aan schildklierhormoon waardoor de productie en daarmee ook de behoefde aan jodium sterk toe neemt (3A) (huiduitslag schildklier).

Libelle.nl/schildklier

De toename van het thyroxine (T4 en T3) in het bloed bereikt een piek rond 10-15 weken en blijft dan een tijd op waardes die 40-100% hoger zijn dan voor de zwangerschap. De verandering van de hoeveelheid schildklierhormoon dat de moeder aanmaakt loopt parallel met de ontwikkeling van de hersenen van de embryo/foetus. huiduitslag schildklier.

In de zesde week van de zwangerschap begint de ontwikkeling van verschillende delen van de hersenen. Tijdens de daaropvolgende foetale fase (week 9-einde zwangerschap) krijgen de verschillende delen van de hersenen steeds specifiekere functies en worden verbindingen gevormd tussen de zenuwcellen (40. 000 per minuut!). Het hersenweefsel begint zich te plooien waardoor de hersenen zich in een aantal kleinere delen (kwabben) splitsen.De aansturing hiervan loopt dan nog altijd via het schildklier stimulerend hormoon (TSH) van de moeder. Rond de 20ste zwangerschapsweek daalt het zwangerschapshormoon h, CG en keert het niveau van de schildklierhormonen terug naar het niveau voor de zwangerschap. Op dat moment is de schildklier van de foetus volledig functioneel.

Het aantal zenuwcellen dat het kind tot zijn beschikking heeft staat nu wel min of meer vast. Aan de efficiëntie van de hersenen wordt nog gewerkt. huiduitslag schildklier. De ontwikkeling, myelinisatie en synapseliminatie of pruning (letterlijk ‘snoeien’) lopen door tot ruim na de puberteit (23-25 jaar). Voor de cruciale rol van de schildklier is nog vrij weinig aandacht omdat zware onbehandelde hypothyreoïdie bij zwangeren niet zo vaak voorkomt (bij 4-6 op de 1.

De reden hiervoor is dat hypothyreoïdie vaak de oorzaak is dat iemand niet eens zwanger kan worden. Subklinische hypothyreoïdie (licht verhogde TSH normale T4 waardes) komt bij ca. 5-15% van de zwangeren voor. Over subtiele tekorten aan schildklierhormoon tijdens de zwangerschap zijn geen cijfers bekend, omdat deze niet gemeten, gediagnosticeerd of behandelt worden.

Jodium Supplement Schildklier

Dat zelfde geldt voor auto-immuunziektes van de schildklier (Hashimotos, Graves) waar de antilichamen tegen de schildklier vaak al 7-10 jaar aanwezig zijn voordat eerste symptomen zichtbaar worden. Ook voor de consequenties die het niet aanvullen van de verhoogde behoefde aan jodium tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode zouden kunnen hebben is nog weinig aandacht.

Een van de mogelijke gevolgen van te weinig schildklier hormoon tijdens de ontwikkeling die vaak genoemd wordt is aangeboren hypothyreoïdie bij het kind. Aangeboren (congenitale) hypothyreoïdie komt voor bij 1 op de 2. 500 pasgeborenen. De reden is in 75% van de gevallen dat de schildklier van het kind onvoldoende is aangelegd of afwezig.

Wordt het niet behandeld kan het leiden tot mentale retardatie, doofheid en spasticiteit - huiduitslag schildklier. Naar de gevolgen voor de hersenen zelf is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Het onderzoek dat er is, is vaak dieronderzoek omdat een dergelijk complex thema moeilijk op een andere manier te onderzoeken valt (5). Zo werd bij ratten kunstmatig een schildklierhormoon tekort opgewekt en gekeken naar de invloed daarvan op het nageslacht (6).

Een verandering in de migratie en verdeling van neuronen tijdens de ontwikkeling. Het gevolg hiervan kan een structurele schade in de hersenen zijn en een grotere gevoeligheid voor epilepsie. Een verstoring van de differentiatie van de gliacellen (6A). Gliacellen zorgen ervoor dat de neuronen optimaal kunnen werken en voor de afweer.

BDNF speelt een rol bij de vorming van nieuwe verbindingen. Dit proces is van belang voor leerprocessen en een goed functionerend geheugen. De hippocampus, een hersendeel dat betrokken bij de vorming van het langetermijngeheugen, is een belangrijke plaats voor de effecten van BDNF. BDNF reguleert ook de rijping en functie van interneuronen (zie beneden) Bepaalde neuronen, die interneuronen of schakelcellen worden genoemd en door de neurotransmitter GABA worden aangestuurd zijn bijzonder gevoelig voor hormoon schommelingen.

Schildklier Hond

Een veranderde genexpresssie. Waardoor bepaalde hersencellen (piramidale cellen in de hippocampus) minder dendrieten en synapsen ontwikkelen. Een studie van Willoughby et al. (6B) heeft laten zien dat kinderen van moeders met hypothyreoïdie een kleinere hippocampus hebben. Een kleinere hippocampus wordt geassocieerd met geheugenproblemen. Vermindering van de myelinisatie. De lange uitlopers van neuronen, axonen genoemd zorgen voor het geleiden van signalen over grotere afstanden.

Zelfs kleine verstoringen van de schildklierfunctie van de moeder kunnen in verband worden gebracht met een verstoring van zowel de cognitieve als ook de motorische ontwikkeling van het kind. Onder cognitief valt dingen onthouden, oplossen van problemen, verbale ontwikkeling, reactietijd, hyperactiviteit en intelligentie (8). Onder motorische ontwikkeling vallen balans, fijne motoriek (schrijven) en grove motoriek (huiduitslag schildklier).Schildklierproblemen tijdens de zwangerschap kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het cocktail dat leidt tot de ontwikkeling van deze aandoeningen. Niet alleen voor het kind kan een slecht werkende schildklier gevolgen hebben ook de kans dat de moeder een postpartum depressie krijgt is vele male verhoogd door een slechte schildklier functie (huiduitslag schildklier).

Een klein deel daarvan wordt als vrij T3 in het bloed vervoerd. Voor het grootste gedeelte van de bevoorrading met T3 zijn neuronen afhankelijk van gliacellen. Het zijn de gliacellen, met de naam astrocyten, die voor de omzetting van het inactieve hormoon T4 in het actieve hormoon T3 zorgen. Ook de gliacellen zelf hebben schildklierhormonen nodig om gevormd te worden en optimaal te functioneren.

Er zijn 5 soorten gliacellen met ieder een eigen functie. Gliacellen zorgen voor onderhoud, beheer, verzorging van de synapsen, isolatie van neuronen, de opbouw van de bloedhersenbarrière en de verdediging tegen indringers. (8B) Tijdens de ontwikkeling van de hersenen worden zoveel mogelijk verbindingen gevormd waaruit later geselecteerd wordt. Dat gebeurd middels pruning/snoei.

Vermoeidheid Schildklier

Het maakt de hersenen efficiënter zodat wij complexere denkprocessen aankunnen. Tussen het 2de en het 10de levensjaar worden 50% van de verbindingen opgeruimd, maar het proces loopt door tot het 20te levensjaar. Het zijn onder ander de microgliacellen die voor het snoeiproces zorgen. Vindt dit proces te beperkt plaats blijven de hersenen een minder efficiënt netwerk - huiduitslag schildklier.

Zij behouden 84% van de verbindingen. De vergelijkingsgroep zonder autisme had na het snoei proces nog maar 59% van verbindingen over. Ook het aantal gliacellen zelf moet worden teruggebracht tijdens dit snoeiproces (8C). Soms is minder hebben blijkbaar meer waard en zorgen te veel verbindingen voor een verdwalen van het signaal.

De hierboven genoemde thema’s en mechanismes zijn een beperkte selectie om te laten zien hoe verweven de schildklier met de hersenfunctie van onze kinderen is - huiduitslag schildklier. Naast het feit dat er nog weinig aandacht is voor de belangrijke rol van de schildklier bij hersenproblemen, draagt ook de gebrekkige opsporing van de schildklierproblemen zelf bij aan het onzichtbaar blijven van de schildklier als een van de promotors van ziektes die we om ons heen zien toenemen zoals autisme, ADHD, leerproblemen.

We eten weinig vis, schaal, schelpdieren of zeewier om onze schildklier te voorzien met de essentiële stoffen die zij nodig heeft: jodium, zink, selenium en eiwit. We leven in een stress rijke maatschappij en belasten ongemerkt de gevoelige schildklier met toxische stoffen die we via de voeding, de lucht, of via de huid binnen krijgen.

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden..

Vitamine D3 Tekort Schildklier

Eén van de belangrijkste hormoonklieren in het lichaam is de schildklier. Deze is onder ander verantwoordelijke voor het stimuleren van het basaal metabolisme. De schildklier scheidt hormonen af die de activiteit van bijna alle lichaamscellen reguleren. Daarnaast wordt ook de verbrandingssnelheid in het lichaam gereguleerd door de schildklier. Is gezondheid ook jouw passie en wil je meer leren over voeding en suppletie? Bekijk dan eens onze e-learning Orthomoleculair Adviseur Basis.

Zowel de energie als het gewicht hebben ernstig te lijden als de schildklier niet goed werkt. huiduitslag schildklier. De schildklier is de persoonlijke thermostaat van een ieder. Een trage schildklier en dus een trage stofwisseling kunnen voor problemen zorgen beginnend met humeurigheid en die kunnen leiden tot overgewicht, het altijd koud hebben en het gevoel dat je niet helder meer kunt denken.

Daarom zijn sporen van jodium in voeding noodzakelijk. Jodium uit voedsel wordt door de jodiumpomp de cellen van de schildklier ingepompt. Dit mechanisme wordt direct gestimuleerd door TSH dat in de hypofyse wordt aangemaakt. Voor het vrijkomen van schildklierhormoon is activatie van de schildklier nodig. Deze activatie vindt plaats middels het mechanisme dat de HPT-as wordt genoemd.

TSH stimuleert de schildklier om Thyroxine (T4) aan te maken. Bij activering van de schildklier komt er dus Thyroxine (T4) vrij in de bloedbaan. Thyroxine of T4 is een inactief hormoon en dient in de lever of nier te worden omgezet tot T3. T3 is de actieve vorm van het schildklierhormoon.

Voor dit proces zijn een aantal cofactoren nodig namelijk Vitamine B1, vitamine B6, vitamine B12, Vitamine C en Zink. T4 wordt gedejodeerd voornamelijk in de lever naar T3. T3 is het werkzame schildklierhormoon. De belangrijkste hulpstof voor de omzetting van T4 naar T3 is Selenium. Daarnaast dient er ook voldoende Vitamine A en Magnesium aanwezig te zijn.

Acetyl L-carnitine Schildklier

r, T3 is veel minder actief dan T3. Er zijn verschillende testen om de schildklierwerking te bepalen. De standaard test die door de huisartsen wordt uitgevoerd is de bepaling van het TSH. Bij vermoeden van een niet goed functionerende schildklier zal de arts een TSH-test doen. Daarbij is de normaalwaarde: TSH 0,4 – 4,0 m, U/l.

Bij een afwijkende uitslag is er reden voor verdere diagnostiek. Vaak wordt dan ook nog de f, T4 (vrije T4) bepaald. Een te lage waarde duidt op een te traag werkende schildklier. Een te hoog f, T4 duidt op een te snel werkende schildklier. De f, T4 dient te liggen tussen: ca.

Wanneer de thermometer 3 dagen een waarde beneden 36,5 graden aangeeft kan dit duiden op schildklierproblemen. In Nederland zijn ongeveer 800. 000 patiënten bekend die problemen hebben met hun schildklier. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger omdat veel klachten niet direct in verband worden gebracht met de schildklier, de relatieve onbetrouwbaarheid van de gangbare bloedtesten en omdat er vaak te veel belang aan de testuitslag wordt toegeschreven en te weinig wordt gekeken naar de daadwerkelijke klachten van de patiënt.

Latest Posts

Thuisverpleging Jana Beersel

Published Nov 28, 23
7 min read

Thuishulp Veendam

Published Nov 22, 23
7 min read

Thuishulp Vacatures Nijmegen

Published Nov 21, 23
7 min read